Regulamin siłowni Herkules (Grodzisk Mazowiecki)

…aby ćwiczyć przyjemnie i bezpiecznie

Wejście na siłownię:

  1. obowiązuje zmiana obuwia,
  2. ćwiczyć mogą osoby które ukończyły 14 lat,
  3. klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (np. biżuteria, zegarki, pieniądze) pozostawione na jego terenie,
  4. zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia papierosów na terenie siłowni.

Korzystanie z urządzeń:

  1. korzystać z ławek można tylko z pomocą asekuranta,
  2. ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  3. korzystając z wyposażenia siłowni należy stosować wszelkie istniejące zabezpieczenia,
  4. po zakończeniu ćwiczeń sprzęt należy pozostawić w stanie uporządkowanym,
  5. w przypadku nieznajomości obsługi, awarii dowolnego urządzenia należy zwrócić się o pomoc do opiekuna siłowni,
  6. w przypadku uszkodzenia sprzętu, koszty jego naprawy ponosi ćwiczący.